150305 årlig salg av mobiler siden 1976 source The Economist